Poradna pro lidi v tísni

Řešíte osobní, vztahové či jiné problémy? Nevíte si s nimi rady?

Objednejte se na konzultaci k nám do poradny!


Objednat se můžete na čísle: 327 511 111 nebo 602 874 470.

Poradna je Vám k dispozici pro první kontakt každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin, následné služby na objednání.

Sídlo poradny: Česká 235, Kutná Hora

Odbornou psychologickou pomoc poskytujeme dospělým i dětem.

Naše služby jsou bezplatné.
Poskytované služby

 • krizová intervence

 • emergentní psychoterapie

 • krátkodobá psychoterapie

 • psychologické poradenství

 • poradenství pro oběti domácího násilí


Tým poradny pro lidi v tísni

Mgr. Eva Bicanová

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut

Problematika dospělých, párová intervence

Mgr. Veronika Waneková

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut

Problematika dospělých, dětí a rodin,

besedy na školách

Mgr. Zuzana Hanyková

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut

Problematika dětí a rodin

Mgr. Eva Morawská

Krizový pracovník, pedagog, psychoterapeut

Problematika dospělých a dospívajících

Mgr. Petr Hammerlindl

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut

Problematika dospělých a dospívajících

Mgr. Tereza Lacinová (Tichá)

Krizový pracovník, psycholog

Problematika dospělých a dospívajících

Mgr. Veronika Andrlová

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut

Problematika dospělých a dospívajících

Mgr. Vanda Soulková

Krizový pracovník, psycholog

Problematika dospělých


Práva a povinnosti klientů Poradny pro lidi

v tísni při LD Kutná Hora

Pracovníci Poradny pro lidi v tísni, která je ambulantním zařízením Centra krizové intervence, zajišťují klientům právo:

 • na dostupnou péči pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči, handicapu, a socioekonomického postavení s výjimkou osob intoxikovaných a nezvladatelně agresivních,

 • na diskrétnost, důstojné prostředí, mlčenlivost,

 • na anonymitu,

 • na bezplatné poskytnutí kvalifikované péče,

 • znát jméno krizového pracovníka, který mu poskytuje službu,

 • odmítnout pracovníka a žádat jiného,

 • kdykoli kontakt přerušit nebo ukončit,

 • učinit vlastní rozhodnutí,

 • na poskytnutí informací, popřípadě zajištění kontaktu s jinými organizacemi poskytujícími psychosociální služby,

 • vyžádat si kopii vlastní dokumentace a potvrzení o návštěvě Poradny pro lidi v tísni,

 • uplatňovat stížnost na pracovníka, kvalitu služby a organizaci u vedoucího pracovníka nebo u jiné organizace.

Povinnost klientů:

 • nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nekouřit v prostorách Poradny,

 • neohrožovat fyzicky bezpečnost pracovníků a jiných osob nacházejících se v prostorách Poradny, slovně je nenapadat,

 • neničit majetek zařízení a vybavení organizace,

 • při havarijních stavech (požár, únik vody, plynu) nebo napadení dbát pokynů pracovníků Poradny,

 • nezdržovat se v prostorách Poradny v době, kdy klientovi není poskytována péče (s výjimkou doprovázení klienta),

 • parkovat v prostorách k tomu vyhrazených.


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o službě krizová pomoc