Struktura organizace

Výbor Povídej, z.s.
PhDr. Eva Morawská (předsedkyně)
Mgr. Jana Mudrá (místopředsedkyně)
Mgr. Eva Bicanová

Kontrolní komise Povídej, z.s.

Ladislava Petříková (předsedkyně)
PhDr. Eva Filipová (místopředsedkyně)
Mgr. Petr Hammerlindl

Centrum krizové intervence
Mgr. Eva Bicanová (ředitelka)

Centrum krizové intervence

Linka důvěry

Vedoucí linky důvěry:

  • Mgr. Veronika Waneková - vedoucí LD

Externí zaměstnanci

  • 13 konzultantů LD

Poradna pro lidi v tísni

Interní zaměstnanci

  • Mgr. Eva Bicanová - vedoucí poradny, krizový pracovník
  • Mgr. Veronika Waneková - krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut, besedy na školách
  • Mgr. Tereza Lacinová (Tichá) - krizový pracovník, psycholog

Externí zaměstnanci

  • PhDr. Eva Morawská
  • Mgr. Petr Hammerlindl
  • Mgr. Zuzana Hanyková
  • Mgr. Veronika Andrlová
  • Mgr. Vanda Soulková