Česká 235, 284 01 Kutná Hora

  327 511 111

  info@linkaduverykh.cz

Povídej, z. s.

o nás

Kdo jsme?

Povídej, z.s. je samosprávná nezisková organizace založená za účelem poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. Povídej, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9010 a navazuje na činnost občanského sdružení Povídej, které bylo zaregistrováno MV ČR dne 13.5.1998.

K naplňování cílů Povídej, z.s. zřizuje a provozuje Centrum krizové intervence.

Naplnění cílů a účelu spolku dosahujeme následujícími prostředky:

  1. Zajišťujeme pomoc dětem, mládeži a dospělým v situaci akutní psychické nouze, zvláště požádají-li o rychlou pomoc na telefonu Linky důvěry. Úkolem je zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, provést volajícího náročnou životní situací a podpořit účelné řešení problému.
  2. V rámci služby krizové pomoci zajišťujeme první psychologickou pomoc, krizovou intervenci, emergentní psychoterapii a preventivní péči v oblasti mezilidských vztahů.
  3. V rámci spolupráce s OSPOD zajišťujeme první psychologickou pomoc, poradenství a psychoterapii pro ohrožené rodiny.
  4. Zajišťujeme následnou péči a kontakty v rámci psychosociální sítě.
  5. V rámci své odborné působnosti nabízíme a organizujeme další vzdělávání odborné a laické veřejnosti.

6 .Spolupracujeme na rozvoji sociálních služeb v rámci komunitních plánů měst a kraje.

Zřizovatel: Povídej, z.s.
Adresa: Česká 235, 284 01 Kutná Hora
IČ: 67984860
Bankovní spojení: ČSOB Kutná Hora, 131265551/0300
Komu pomáháme?

Dětem, mládeži i dospělým, všem těm, kteří se ocitli v situaci akutní nouze, na životní křižovatce, těm, kteří mají problém sami se sebou, s rodiči či v rodině, se smyslem života, se svou odlišností, s nemocí, se samotou, s přepracovaností, všem, kteří momentálně neumějí nebo nemohou řešit svůj problém sami, svými vlastními osvědčenými způsoby.

jak nás můžete podpořit?

Co můžeme nabídnout?

Rychlou a důvěrnou pomoc v akutní krizi na Lince důvěry. Následnou psychologickou, psychoterapeutickou či poradenskou pomoc v Poradně pro lidi v tísni. Na lince i v poradně nabízíme služby zprostředkující další informace a kontakty v psychosociální síti. V neposlední řadě nabízíme přednáškové a výukové programy pro odbornou i širokou veřejnost.

odborné zázemí

Povídej, z.s. je organizace poskytující registrované sociální služby krizové pomoci a je sdružením odborníků z pomáhajících profesí – psychologů, speciálních pedagogů, pedagogů, sociálních pracovníků, lékařů, sociologů, kteří jsou vyškoleni pro práci na krizovém telefonu a v poskytování krizové intervence tváří v tvář. Pracovníci poradny jsou odborně připraveni ke specializované poradenské a terapeutické činnosti.

odborná spolupráce

Povídej, z.s. úzce spolupracuje s Českou asociací pracovníků linek důvěry. Linka důvěry v Kutné Hoře je akreditovaným pracovištěm České asociace pracovníků linek důvěry.
Jednotliví členové sdružení jsou členy různých odborných společností (Společnost pro psychoterapii při České lékařské společnosti, Asociace manželských a rodinných poradců apod.). Povídej, z.s. je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z.s.