Česká 235, 284 01 Kutná Hora

  327 511 111

  info@linkaduverykh.cz

Výroční zpráva za rok 2022

Zajímá Vás, jak se nám dařilo v minulém roce? Přečtěte si naši novou výroční zprávu.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a čtenáři naší výroční zprávy,

moc vám děkujeme, pokud věnujete pozornost našim službám a informacím o nich. Jsme rády za váš zájem o krizovou pomoc, která je pro všechny, kteří z nějakého důvodu uvízli v moři bezmoci a zoufalství a hledají cestu, podporu a možnost na chvíli spočinout v úlevném „zhroucení“, které umožňuje nový start a otevírá možnosti, jak stát opět na svých nohou. Někdy pevně, někdy s potřebou chvíli se podržet a někdy s potřebou čas od času se opřít a vědět, že je o koho.

Rok 2022 byl pro nás v mnoha ohledech velmi těžký. Vše bylo totiž rámováno zoufalou nejistotou financování a provizorních rozpočtů. A to v situaci rozbouřeného celospolečenského klimatu, nesnadnou dostupností psychiatrických a psychologických služeb a silným tlakem zájmu o krizovou pomoc. To vše jenom zvyšovalo už tak velkou zátěž krizových pracovníků.

Důsledky pandemické krize zejm. na mladou generaci jsou opravdu vážné. Tady nevycházíme jen z naší zkušenosti, ale ze zkušenosti dalších organizací a institucí, které mapují důsledky této krize. Opravdu extrémně narostlo úzkostné prožívání a ventilace napětí v sebepoškozování u dětí a dospívajících. Snížil se věk, kdy dochází k problémům a je vyhledána odborná pomoc. Tématem jsou i otázky ohledně budoucnosti a perspektivy vlastního života s ohledem na ekonomické potíže a válečný konflikt. U mladých lidí hodně záleží na tom, jak jsou tato témata probíraná a zpracovávaná v rámci rodiny. Jak s úzkostí a zátěží pracují jejich rodiče a jestli mají prostor pro sdílení vlastního prožívání a myšlenek, nebo zda zůstávají v nevysloveném napětí, s pesimistickým pohledem na vše kolem sebe, nejistotou v sebe a vlastní možnosti.

I dospělí cítí více úzkosti, trápí je psychosomatické obtíže, prožitky bezmoci a prázdnoty z existenciální krize, nejasné perspektivy či existenčního ohrožení. To se pochopitelně promítá do partnerských a rodinných vztahů a do pracovního života. Zpětně se problémy ve vztazích a v práci promítají do prožívání osobní pohody. Někdy je tlak problémů tak velký, že má člověk pocit, že nad svým životem ztrácí kontrolu, zužuje se jeho vnímání reality a vše může vyústit v nekontrolovatelné agresivní chování vůči sobě nebo okolí. Zdá se, že v době celospolečenských krizí hodně záleží na tom, jak dobrou kotvu máme ve svých rodinných a přátelských vztazích, jak máme vybudovanou schopnost vypořádat se konstruktivně se zátěží a chránit se před destrukcí. Touto ochranou je i schopnost požádat o pomoc, když vlastní možnosti na zvládnutí situace selhaly.

Je třeba zmínit, že vliv celospolečenských krizí nepůsobí jen na naše klienty, ale také na nás, krizové pracovníky. Snažili jsme se hodně tuto skutečnost reflektovat a pracovat s ní, abychom zůstávali dobrými profesionály, kteří mají dost prostoru pro své klienty.

Znamenalo to více podpory, sdílení a supervize pro náš tým. Na tomto místě bychom chtěly opravdu srdečně poděkovat všem sponzorům, donátorům, podporovatelům a zejm. krizovým pracovníkům, kteří odvádějí obrovskou práci na poli ochrany duševního zdraví.

Také chceme poděkovat všem klientům za jejich odvahu hledat pomoc, důvěru v naše služby a ochotu přijmout odpovědnost za svůj život.

Mgr. Eva Bicanová
ředitelka Centra krizové intervence

a

PhDr. Eva Morawská
předsedkyně Povídej, z. s.

Celá výroční zpráva za rok 2022 ke stažení níže