Česká 235, 284 01 Kutná Hora

  327 511 111

  info@linkaduverykh.cz

Výroční zpráva za rok 2023

Zajímá Vás, jak se nám dařilo v minulém roce? Přečtěte si naši novou výroční zprávu.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a čtenáři naší výroční zprávy,

opět vám předkládáme výsledky naší práce z uplynulého roku 2023 a spolu s vámi
rekapitulujeme naši činnost. Děkujeme vám za zájem o naši práci a za vaši podporu.
Po celou dobu existence našich služeb se snažíme být nablízku lidem, kteří se dostávají
do nejrůznějších krizí a potřebují se opřít o profesionální pomoc, aby jejich krize byla
zkušeností, ze které vyjdou posíleni, a neznamenala beznaděj.

Jak píše psycholog Štěpán Vymětal: „V posledních letech žijeme v multikrizovém období,
kdy čelíme výzvám vyplývajícím z náhlých změn.“ To zvyšuje nároky na krizová pracoviště,
jejich připravenost a schopnost mezioborové spolupráce, protože krize prorůstá do
života nás všech. Každým rokem zaznamenáváme větší potřebu a zájem o rychlou
a efektivní službu na lince důvěry, která je snadno dostupná a nabízí jednoduchý přístup
ke krizové pomoci. Ještě silněji vnímáme vzrůstající zájem o služby krizové pomoci
a emergentní psychoterapie v naší poradně pro lidi v tísni, a to u dospělých i u rodin
s dětmi. Tlak na naše služby sílí také proto, že jiné psychologické a psychosociální služby
jsou často přetížené, mají dlouhé objednací lhůty a tím jsou prakticky nedostupné pro
aktuální potřebu a zpracování krize. I naše služby překračují svoji kapacitu, ale stále se
snažíme naplňovat princip dostupnosti.

Stejně jako v roce 2023 chceme i v dalších letech s respektem, poctivostí a osobním
přístupem pomáhat našim klientům znovu nalézat lásku k životu. Nabízet lidem
v těžkostech přístav pro zklidnění a načerpání sil. Být stromem, o který se mohou opřít,
a pod jeho korunou nacházet naději a smysluplnost bytí.
Za náš příběh uplynulého roku chceme poděkovat všem, kdo ho s námi vytvářeli, zejména
našim krizovým pracovníkům, kteří svým osobním přístupem a neustálým zvyšováním
svých odborných kompetencí udržují vysoký standard služby. Velké poděkování patří
sponzorům, donátorům, podporovatelům, ale také klientům, kteří prokázali statečnost
bojovat o svůj život a jeho kvalitu a vyhledali odbornou pomoc.

Mgr. Eva Bicanová
ředitelka Centra krizové intervence

a

PhDr. Eva Morawská
předsedkyně Povídej, z. s.

Celá výroční zpráva za rok 2023 ke stažení níže