Česká 235, 284 01 Kutná Hora

  327 511 111

  info@linkaduverykh.cz

Poradna pro lidi v tísni

Řešíte osobní, vztahové či jiné problémy? Nevíte si s nimi rady? Objednejte se k nám do poradny!

737 506 102

Poradna je vám k dispozici pro první kontakt každý pracovní den od 8:00 do 16:00, následné služby jsou na objednání.
Odbornou psychologickou pomoc poskytujeme dospělým i dětem.
Naše služby jsou bezplatné.

Poskytované služby

 • krizová intervence
 • emergentní psychoterapie
 • krátkodobá psychoterapie
 • psychologické poradenství
 • poradenství pro oběti domácího násilí

LIDÉ

Tým poradny pro lidi v tísni

Mgr. Eva Bicanová

Vedoucí Poradny pro lidi v tísni. Ředitelka Centra krizové intervence.
Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut, supervizor. Problematika dospělých, párová intervence.

Mgr. Veronika Waneková

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut. Problematika dospělých, dětí a rodin. Besedy na školách.

Mgr. Eva Morawská

Krizový pracovník, pedagog, psychoterapeut. Problematika dospělých a dospívajících.

Mgr. Zuzana Hanyková

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut. Problematika dětí a rodin.

Michael Šmakal, DiS.

Krizový pracovník, psychoterapeut. Problematika dospělých a dospívajících.

Mgr. Petr Hammerlindl

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut. Problematika dospělých a dospívajících.

Mgr. Tereza Lacinová (Tichá)

Krizový pracovník, psycholog. Problematika dospělých a dospívajících.

Mgr. Veronika Andrlová

Krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut. Problematika dospělých a dospívajících.

Mgr. Vanda Soulková

Krizový pracovník, psycholog. Problematika dospělých.

důležité informace pro klienty

Práva a povinnosti klientů Poradny pro lidi v tísni při LD Kutná Hora

Pracovníci Poradny pro lidi v tísni, která je ambulantním zařízením Centra krizové intervence, zajišťují klientům právo:

 • na dostupnou péči pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči, handicapu, a socioekonomického postavení s výjimkou osob intoxikovaných a nezvladatelně agresivních,
 • na diskrétnost, důstojné prostředí, mlčenlivost,
 • na anonymitu,
 • na bezplatné poskytnutí kvalifikované péče,
 • znát jméno krizového pracovníka, který mu poskytuje službu,
 • odmítnout pracovníka a žádat jiného,
 • kdykoli kontakt přerušit nebo ukončit,
 • učinit vlastní rozhodnutí,
 • na poskytnutí informací, popřípadě zajištění kontaktu s jinými organizacemi poskytujícími psychosociální služby,
 • vyžádat si kopii vlastní dokumentace a potvrzení o návštěvě Poradny pro lidi v tísni,
 • uplatňovat stížnost na pracovníka, kvalitu služby a organizaci u vedoucího pracovníka nebo u jiné organizace.

Povinnost klientů:

 • nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nekouřit v prostorách Poradny,
 • neohrožovat fyzicky bezpečnost pracovníků a jiných osob nacházejících se v prostorách Poradny, slovně je nenapadat,
 • neničit majetek zařízení a vybavení organizace,
 • při havarijních stavech (požár, únik vody, plynu) nebo napadení dbát pokynů pracovníků Poradny,
 • nezdržovat se v prostorách Poradny v době, kdy klientovi není poskytována péče (s výjimkou doprovázení klienta),
 • parkovat v prostorách k tomu vyhrazených.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o službě krizová pomoc